|  
 
   
 

คำถาม-คำตอบ

คำถามเกี่ยวกับ บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  
ถาม:   บริษัทจัดตั้งมาแล้วกี่ปี?       
ตอบ: บริษัทดำเนินกิจการมากว่า 42 ปี โดยจดทะเบียนเริ่มดำเนินกิจการในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโก ฟาร์มาซูติคอล และต่อมาได้จดทะเบียนแปรรูปกิจการเป็น บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต  
     
ถาม:  จะเชื่อมั่นมาตราฐานการผลิตของบริษัทได้อย่างไร  
ตอบ: บริษัทเวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานทั้งหมดผลิตขึ้นภายใต้ หลักการณ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ G.M.P.) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดขึ้นตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (W.H.O.)  
     
ถาม:   บุคคลทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรงได้หรือไม่  
ตอบ: บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งตามกฎหมายระบุให้สามารถขายยาแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์ หรือ สัตวแพทย์) เท่านั้น
 
     
ถาม:  บริษัทมีการจัดส่งสินค้าให้หรือไม่และมีรับประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งหรือไม่  
ตอบ: บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ออกจากบริษัทจนถึงลูกค้าและหากเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทฯยินดีรับเปลี่ยน หรือ คืน ผลิตภัณฑ์ เต็มตามมูลค่าจริง  
     
ถาม:  บริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศหรือไม่  
ตอบ: ทางบริษัท มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำหรับการติดต่อประสานงานในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปขายในประเทศต่างๆหลายประเทศ เช่น ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลังกา จึงเป็นการยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับในคุณภาพที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทร +66-2513-2925, +66-2513-2952, +66-2939-0452-3  ต่อ 636  หรือ ทางอีเมลล์ export@vescopharma.com  
     
ถาม:  หากมีข้อสงสัยจะติดต่อบริษัทได้อย่างไร  
ตอบ: ทางบริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อ ได้ที่ เบอร์โทร 0-2513-2925, 0-2513-2952, 0-2939-0452-3  หรือ ทางอีเมล์ info@vescopharma.com  
  Allergy & Immune System  
  Anaesthetics Local & General  
  Anti-infectives (Systemic)  
  Antihyperlipidaemic Agents  
  Cardiovascular & Hematopoietic System  
  Central Nervous System  
  Contraceptive Agents  
  Dermatologicals  
  Endocrine & Metabolic System  
  Gastrointestinal & Hepatobiliary System  
  Hormones  
  Medical Devices  
  Musculo-skeletal System  
  Respiratory System  
  Vitamins & Minerals  
Member login
Member login
 
Member login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l ผลิตภัณฑ์ l คำถามที่พบบ่อย l ข่าวสาร
l
 
น่ารู้เรื่องสุขภาพ l ร่วมงานกับเรา l ติดต่อเรา 
Copyright 2010 ©Vesco Pharmaceutical Co., Ltd. All Right Reserved.