|  
 
   
 

เกี่ยวกับเรา

      
 ประวัติบริษัท  
Vesco Pharmaceutical Co., Ltd. เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปีพ.ศ 2518  Vesco Pharmaceutical  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุง และนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตยาเพื่อรักษามาตรฐานในการผลิตอยู่เสมอ จึงแน่ใจได้ว่ายาของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดั่งปรัชญาในการดำเนินงานว่า “มุ่งมั่น พัฒนา ก้าวหน้า สู่สากล” Vesco นอกจากจะผลิตยาของบริษัทเองแล้วยังได้รับความไว้วางใจให้ผลิตยาให้แก่ องค์กรเภสัชกรรมและบริษัทยาอื่นๆ มากมาย  
   
 
มาตรฐานการผลิต
  มาตรฐานการผลิต ทางโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ทั้งหมดผลิตขึ้นภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ G.M.P.)
สถานที่ใช้ในการผลิต Vescoได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในการผลิตตามหลักเกณฑ์ของ G.M.P. และรองรับมาตรฐานของ PIC /S G.M.P. ทุกประการ เช่น อาคารผลิตมีการออกแบบเป็นระบบปิด และมีระบบกำจัดฝุ่นซึ่งเกิดจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แยกสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อออกจากบริเวณอื่นๆ และแยกพื้นที่ อุปกรณ์ และระบบอากาศในการผลิตยากลุ่มฮอร์โมนจากยากลุ่มอื่น เป็นต้น
ด้านวัตถุดิบ เราควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอย่างเข้มงวดตรวจรับเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเท่านั้น และเก็บรักษาไว้ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้น มีการแสดงรายละเอียดเอกสารแจ้งข้อมูลวัตถุดิบ รวมถึงดำเนินการตรวจวัดค่าต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันและตรวจหาสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบ First in- First out ในการบริหารวัตถุดิบ
ด้านเครื่องจักร เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิตที่ Vesco  Pharmaceutical ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
ด้านบุคลากร เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ ก่อนการรับเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งบุคลากรต้องได้รับการตรวจร่างกายและรับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานใหม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานเสมอ ในการปฏิบัติงานเน้นหลักการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ G.M.P. อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบุคคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในห้อง Clean Room จะตรวจสอบความสะอาดของบุคคลากรเป็นอย่างดี
   
 
การวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 
สำหรับยาทุกตำรับของ Vesco ที่ดำเนินการผลิตนั้น ผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับอย่างละเอียด เพื่อให้ได้สูตรที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการทำ Stability Test ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจึงได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อใช้กำหนดอายุของผลิตภัณฑ์
   
การบริการ  
การบริการหลังการขาย Vesco ให้บริการในการขนส่งสินค้านับตั้งแต่สินค้าออกจากโรงงานจนถึงลูกค้าและหากสินค้าเกิดความเสียหายทางบริษัท ยินดีรับเปลี่ยนคืน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
การบริการทางด้านข้อมูล สำหรับการสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2939-0452
   
 
 
  Allergy & Immune System  
  Anaesthetics Local & General  
  Anti-infectives (Systemic)  
  Antihyperlipidaemic Agents  
  Cardiovascular & Hematopoietic System  
  Central Nervous System  
  Contraceptive Agents  
  Dermatologicals  
  Endocrine & Metabolic System  
  Gastrointestinal & Hepatobiliary System  
  Hormones  
  Medical Devices  
  Musculo-skeletal System  
  Respiratory System  
  Vitamins & Minerals  
Member login
Member login
 
Member login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l ผลิตภัณฑ์ l คำถามที่พบบ่อย l ข่าวสาร
l
 
น่ารู้เรื่องสุขภาพ l ร่วมงานกับเรา l ติดต่อเรา 
Copyright 2010 ©Vesco Pharmaceutical Co., Ltd. All Right Reserved.